Kepillik näme?

Bir ýyl kepillik.

Sargyt üçin nädip tölemeli?

T / T, L / C, kredit kartoçkasy, paypal we ş.m.

Mysal alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde.Mysal üçin sargyt kabul edýäris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, köplenç mokumyz 500pc.Someöne käbir modeller üçin paýymyz bar, şonuň üçin az mukdarda hem kabul ederliklidir.

Gurluşyň wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty 3 gün töweregi.Köpçülikleýin önümçilik üçin, adatça depozit tölegini alanyndan 20-30 gün töweregi wagt bolýar.

Hususy bellik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümlerde we gaplamalarda şahsy logotipiňizi sazlap bileris.Bize diňe faýl ibermeli, adatça AI we PDF çeper eserleri çap etmek effekti üçin iň oňat bolar.