Iň köp satylan Mini Ultrasonik hoşboý ysly ýag aroma diffuzeri USB zarýad berilýän otag asma diffuzeri

Gysga düşündiriş:

Model belgisi  LJ-DI001
Material ABS
Reňk Greenaşyl, gülgüne, gyrmyzy, çal
Önümiň ululygy 52 * 52 * 155mm
Arassa agram 115g
Batareýanyň kuwwaty 800mAh
Wagtlaýyn dişli 3 wagt enjamy
Esasy nebit kuwwaty 50ml
Gaplaň 50m²


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Arassa howa, arassa howa, gowy atmosfera dörediň.

2. 3 wagt tertibi.

3. Batareýa işleýär, simsiz işleýär.

4. Pes ses.

5. Gurmak we işlemek aňsat.

6. Siziň üçin 2 saýlaw.Ony stoluň üstünde goýup ýa-da diwara gurnap bolýar.

7. 50m² töweregi örtük.

8. Adapter, noutbuk ýa-da tok banky bilen zarýad bermek üçin amatly.

9. Batareýanyň pes duýduryşy.

Efir ýaglarynyň saglyk funksiýalary

Energiýany güýçlendirip, iýmit siňdirişini ösdürip biler,stresden dynyp biler.

Nerwleri köşeşdirip, ünsi jemlemäge kömek edip biler.

Stress Stressi azaldyp, deriniň ýagdaýyny gowulaşdyryp biler.

Mood Keýpiňi gowulaşdyryp, aladany azaldyp biler.

Head Kellagyry, ýürek bulanma we deriniň saglygy meselelerini bejermek üçin ulanylyp bilner.

Infection infeksiýa garşy durup we immuniteti güýçlendirip biler.

Depression Depressiýa, çaga dogurmaga we jynsy isleglere kömek edip biler.

● Efir ýaglary beden tarapyndan tebigy metabolizlenýän ösümliklerden alynýar.Dogry ulanylsa, bedene agyrlyk bermez.

Top Sale Mini Ultrasonic Fragrance Oil Aroma Diffuser USB Rechargeable Room Hanging Diffuser
Top Sale Mini Ultrasonic Fragrance Oil Aroma Diffuser USB Rechargeable Room Hanging Diffuser
Top Sale Mini Ultrasonic Fragrance Oil Aroma Diffuser USB Rechargeable Room Hanging Diffuser
Top Sale Mini Ultrasonic Fragrance Oil Aroma Diffuser USB Rechargeable Room Hanging Diffuser
Top Sale Mini Ultrasonic Fragrance Oil Aroma Diffuser USB Rechargeable Room Hanging Diffuser

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER